Sessies
Francine

Tijdens de eerste sessie of intake
 • omschrijft de cliënt zijn probleem, situatie, omstandigheden en eventueel zijn lichamelijke klachten
 • maakt de cliënt bekend wat hij verwacht
  van de therapie
 • wordt door de therapeut bepaald wat de therapeutische begeleiding kan aanbieden en hoe de sessies zullen verlopen
 • wordt in overleg de frequentie van de afspraken bepaald
De volgende sessie wordt
 • stap per stap meer inzicht verkregen in
  de problematiek
 • steun aangereikt
 • veiligheid en vertrouwen opgebouwd
 • eventueel een theoretisch kader gegeven
  (als de client dit wil)
 • soms een opdracht voor thuis meegegeven
 • het proces tijdig en in overleg geëvalueerd
 • indien gewenst met relaxatietechnieken gewerkt
Francine Verschueren, psychotherapeute
Victor de Langhestraat 57 2100 Deurne - Antwerpen • Tel.: 03 322 92 87francine.verschueren1@telenet.be